Gå til hovedinnholdet
Filmplakat for tegnefilmen Sammen redder vi liv

Sammen redder vi liv

«Sammen redder vi liv» er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet og en rekke frivillige organisasjoner og stiftelser. Målet er å øke samfunnets beredskap ved hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og andre alvorlige skader som er tidskritiske.

 

Den nasjonale førstehjelpsstrategien «Sammen redder vi liv» ble startet opp i februar 2017. Samarbeidsprosjektet legger til grunn at befolkningen er en viktig ressurs som kan begrense skadeomfanget ved akutt sykdom eller skade.

 

Utredningen «Først og fremst – Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus» (NOU 2015:17) så på hvordan den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus kan forbedres. Hva kan gjøre befolkningen bedre i stand til å hjelpe seg selv og andre ved akutt sykdom og skade? Utvalget foreslo en nasjonal førstehjelpsstrategi, som danner grunnlaget for satsingen som gjøres i «Sammen redder vi liv».

Om oss

Om livslang læring

 

Målet er at førstehjelpsberedskapen skal styrkes, gjennom hyppig og målrettet opplæring – en «livslang læring». Å lære enkle tiltak om førstehjelp kan gjøres ved flere arenaer: I barnehagen, gjennom grunn- og videregående skole, ved førerkortopplæringen, i arbeidslivet, i organisasjonslivet og som eldre.  Dette var en anbefaling fra Akuttutvalget i NOU 2015:17 Først og fremst

 

 

Disse treffpunktene gjennom livet er nå delt opp i prosjekter, for å finne møteplasser og læringsopplegg som kan nå fram til de ulike målgruppene.

 

Når befolkningen gjentatte ganger møter et tydelig og gjenkjennelig budskap om hva som er riktige livreddende førstehjelpstiltak, er det mer sannsynlig at de vil føle seg trygge nok til å hjelpe i en kritisk situasjon, og at de vil huske hva de skal gjøre.

 

Slik vil befolkningen bli bedre på å redde seg selv.

Her finner du dokumentene som er grunnlaget for prosjektet i Helsedirektoratet

Her er rapporten om prosjektets tre første år

 

 

   

Om nettsidene 113 Førstehjelp

Nettsiden 113 Førstehjelp driftes av helsemyndighetene ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS), du når redaksjonen på:

E-post: aed@nakos.no

Telefon: 23 02 62 12