Gå til hovedinnholdet

Er du i tvil? Ring 113.

113 – Norges offentlige nettsted for førstehjelp.

Førstehjelp er kjempeviktig og kan i mange tilfeller redde liv. De fleste som gir førstehjelp gir hjelp til en de kjenner. Her finner du informasjon og oversikt over alt innen livreddende førstehjelp. Husk, nøl aldri med å ringe 113.

113 Norges nettsted for førstehjelp

AktueltSikkerhetsfeilen er rettet

Vi opplevde advarsler om manglende sikkerhetssertifikat mandag og tirsdag!

 

Vi beklager nedetiden for å gjøre endringer og registrere hjertestartere.

Nå er alt på plass igjen!

 

Hvor farlig er Koronarviruset?

Er du bekymret for Koronaviruset (2019-nCov) som har spredt seg fra Kina?
Hva kan du gjøre for å beskytte deg?

"Førstehjelp" - revidert utgave

Norsk Førstehjelpsråd kan fortelle at boka "Førstehjelp" (Gyldendal forlag) nå har kommet i revidert utgave.

Boka har vært retningsgivende for alle førstehjelpsorganisasjoner i Norge siden første gang den ble utgitt av Norsk Førstehjelpsråd på oppdrag fra alle medlemsorganisasjonene.

Gatelagene redder liv!

Gatelag er et lavterskel fotballtilbud på dagtid for mennesker med rusrelaterte utfordringer forankret i norske toppklubber. Fotballstiftelsen organiserer gatelagene, og vi er i dag 22 gatelag med god geografisk spredning fra Tromsø i Nord til Start i sør.

 

Fotballstiftelsen er med i den nasjonale dugnaden for å redde liv og har som mål å trene våre spillere og støtteapparat, om lag 500, i livreddende førstehjelp.

Hjertestartermodeller trukket fra markedet

9. desember 2019 bestemte Legemiddelverket at modellene Telefunken HR1 og FA1 eller Heart Reset HR1 og FA1 hjertestartere må tas ut av bruk så raskt som mulig

 

Det er ikke rapportert inn noen uønskede hendelser eller svikt på de to modellene, men de har ikke gyldig CE-sertifisering og må derfor ikke brukes.  Frist for å bytte til forskriftsmessig utstyr er satt til 6. mars 2020

Sammen redder vi liv

Den nasjonale førstehjelpsstrategien “Sammen redder vi liv” er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet og en rekke norske frivillige organisasjoner og stiftelser. Målet er at flere skal overleve hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige ulykker.

To gutter som besøker bestefar på sykehuset

Din viktigste app!
Sender posisjonen din om ulykken er ute.

Last ned 113-appen
Download on the app store
Download on the app store

Visste du at...

MC-hjelmen må tas av dersom motorsyklisten er bevisstløs, ellers er det umulig å være sikker på at luftveien er fri