Gå til hovedinnholdet
Fagråd for Sammen redder vi liv

Fagrådet

Fagrådet skal gi Helsedirektoratet faglige råd i saker som gjelder den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv».

Om oss

Fagrådet arbeider særlig med spørsmål knyttet til hvordan man kan styrke befolkningens kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp, men også hvordan man kan understøtte publikums innsats som førstehjelpere gjennom forbedringstiltak innen medisinsk nødmeldetjeneste og bruk av såkalte akutthjelpere.

 

Helsedirektoratet oppnevner medlemmer til fagrådet basert på forslag fra aktuelle virksomheter og organisasjoner. Fagrådets medlemmer oppnevnes for tre år av gangen.

 

Sakslister og vedtak skal i samsvar med offentlighetslovens bestemmelser være offentlig tilgjengelige. Fagrådet er et rådgivende organ og har ikke beslutningsmyndighet.

 

For informasjon om medlemmer, møteagenda og møtereferater, se nettsiden til fagrådet

 

Leder for Fagrådet er seniorforsker i RAKOS Conrad Bjørshol

 

Logo for sammenredderviliv