Gå til hovedinnholdet
Kvinne dusjer brannskade på barnets rygg med 20 grader varmt vann i 20 minutter

Brannskade

En brannskade er ikke alltid synlig umiddelbart og smerten kan komme etter hvert.

Skaden blir raskt verre, så det haster å gi behandling

Førstehjelp

Brannskader

Brannskade kan oppstå ved:
 • kontakt med flammer eller varm overflate
 • skålding av varm væske
 • stråling
 • elektriske-og kjemiske skader
 • inhalasjon av varm gass eller damp
Førstehjelp ved brannskade

 

 • Kjøl ned brannskadd område med kaldt vann umiddelbart et par minutter.
 • Bruk deretter lunket vann, tempererer vannet til ca.20 grader.
 • Fortsett nedkjølingen med vann i 20 minutter eller til det ikke lenger gjør vondt.
 • Ikke bruk tid på å fjerne klær eller liknende i starten.
 • Fjern klær etter hvert, slik at du ser skadeomfanget. Ikke fjern klær som sitter fast i huden.
 • Dekk til resten av den skaddes kropp med tepper/klær, for å holde personen varm.
 • Dekk til det skadde området med rene bandasjer. Eventuelt kan skaden tildekkes med plastfolie.

 

Små skader kan du reise til legevakten med. Ved større brannskader ring 113.

 

Det viktigste er rask nedkjøling av brannskaden. Prioriter nedkjøling de første 20 minuttene framfor å oppsøke lege.

 

Kontakt 113 ved alvorlige brannskader og ved brannskader på grunn av inhalasjon av varm gass eller damp.

Kvinne dusjer brannskaden på barnets rygg, 20 grader 20 minutter
Alvorlig brannskade

 

Brannskade regnes som alvorlig når:

 

>15 % av kroppen har annengrads forbrenning.

>2 % med tredjegrads forbrenning,

Brannskade i ansikt, hender og genetalia bør alltid tilsees av lege.