Gå til hovedinnholdet

Verdens hjerte- og lungeredningsdag 16. oktober

Lørdag 16. oktober er Verden hjerte- og lungeredningsdag. Dagen er et initiativ fra Europeisk resuscitasjonsråd og ILCOR for å skape økt oppmerksomhet rundt livreddende førstehjelp, med spesielt fokus på hjerte- og lungeredning (HLR) og bruk av hjertestarter. Begge disse tiltakene regnes som førstehjelp som alle bør kunne utføre.

 

Vi håper mange som er opptatt av førstehjelp, både frivillige organisasjoner og bedrifter som leverer kurs og utstyr kan sette av tid denne dagen til lokale arrangement. Sammen kan vi sette fokus på viktigheten av å kunne disse livreddende ferdighetene.

 

Prosjektene i Sammen redder vi liv vil i forkant gjøre en spørreundersøkelse og formidle resultatene i en pressemelding denne dagen. Det er avtalt kontakt med flere media for å få oppmerksomhet rundt temaet denne dagen. Mange vil delta på en stand på Oslo sentralstasjon og vi håper dette vil resultere i mange oppslag i media.

 

Det er laget en flyer og plakat som kan lastes ned, skrives ut og deles ut, send e-post til: siw@nakos.no for å få tilsendt PDF-fil

 

Bilde 1 og 2 = flyer

Bilde 3 = plakat