Gå til hovedinnholdet
Lanseringsdagen 2. juli 2019 med gjester og Helsedirektøren

Lanseringen av 113 Førstehjelp

113 Førstehjelp ble lansert 2. juli 2019 av Helsedirektør Bjørn Guldvog. Helsedirektøren viste til en ny meningsmåling som viser at nordmenn over 18 år er usikre på om de kan gi riktig førstehjelp og at 1 av 4 sier de er redde for å gjøre noe galt hvis de må gi førstehjelp.

Ny undersøkelse avslører stor usikkerhet rundt førstehjelp

 

Undersøkelsen helsedirektøren henviser til ble utført av NorStat avdekker at det er et stort forbedringspotensial i befolkningens kunnskap om og evne til å gi førstehjelp. Resultatene viser blant annet at:

  • Kun halvparten av respondentene oppgir riktig kombinasjon av brystkompresjoner og innblåsinger ved hjertestans
  • Kun halvparten sier de føler seg trygge på at de ville gitt korrekt førstehjelp
  • Nær halvparten svarer at det enten er mer enn «5 år», «10 år» eller at de «aldri» har deltatt på et førstehjelpskurs
  • Hver femte over 50 år hadde vurdert å vente på ambulansen fremfor å selv gi førstehjelp

 

- Denne nye nettsiden er et enkelt verktøy som skal gi kunnskap om hvordan vi skal gi livreddende førstehjelp når noen trenger hjelp, sa Helsedirektør Bjørn Guldvog under lanseringen.

 

–Innsatsen fra oss som er nærmest, kan være avgjørende for å redde livet til en person som blir akutt syk eller skadet. Årlig får 3 500 personer i Norge hjertestans utenfor sykehus. Ved å jobbe sammen og raskt gi livreddende førstehjelp, kan vi redde 200 liv flere liv – hvert år, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Nettsiden 113 Førstehjelp inneholder all informasjon som publikum trenger for å være i stand til å yte riktig hjelp.

 

Publikum er nærmest når liv skal reddes

 

Vi som jobber med akuttmedisin, ser hvor nyttig det er at de som er hos pasienten, er trygge på at de kan gjøre noe. Å kjenne igjen en alvorlig tilstand og vite at de får hjelp når de ringer 113, er grunnleggende. Hvis de i tillegg er forberedt på å få instruksjoner fra 113, er jeg sikker på at de vil gi bedre hjelp og føle seg mindre usikre.

 

På nettsidene kan alle få frisket opp kunnskapene, og få inspirasjon til å trene praktisk på livreddende førstehjelp på kurs, sier Jo Kramer Johansen, professor og overlege i anestesi, legeambulansen i Oslo og NAKOS.

 

Akerø: - Helt avgjørende innsats fra de som var rundt meg

 

Den folkekjære programlederen Dan Børge Akerø ble i 2014 selv rammet av et kraftig hjerteinfarkt. Takket være rask og riktig innsats fra familien, var ambulansen fremme fire minutter etter AMK ble oppringt, og han lå på operasjonsbordet etter 15 minutter. Det reddet livet hans.

 

      Jeg var veldig heldig. Hadde jeg vært på reise, på butikken eller sittet på bussen, kunne avstanden til sykehuset vært lenger. Hadde ikke kona forstått alvoret med en gang, eller hadde ambulansen vært lenger unna, kunne det fått fatale konsekvenser. Det er egentlig så lite som skal til for å redde liv, og jeg oppfordrer alle til å friske opp førstehjelpskunnskapen sin, sier Akerø.  Han syns det er flott at det nå settes ennå større fokus på at befolkningen må styrke sine førstehjelpskunnskaper og spesielt at det settes større fokus på temaet i grunnskolen.

 

Dan Børge Akerø sammen med ambulansepersonell under lanseringen  Prosjektsamarbeid for å lage nye nettsider  Helsedirektør Bjørn Guldvog