Gå til hovedinnholdet
Filip Ingebrigtsen utfører HLR i konkurranse med de nyutdannede instruktørene

Kan ungdom være instruktører for hverandre i hjerte- og lungeredning? GO HLR Rogaland

Norsk Resucitasjonsråds prosjekt gir ungdom i videregående instruktøropplæring i Hjerte- og lungeredning

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) gjennomfører skoleåret 2019/2020 prosjektet GO HLR Rogaland. Dette er et opplærings- og forskningsprosjekt som ønsker å gi svar på om elever ved videregående skole kan fungere som førstehjelpsinstruktører og gjennomføre undervisning i hjerte- og lungeredning (HLR) og bruk av hjertestarter til sine medelever. 

 

Opplæring av medelevene gjennomføres i løpet av en 90-minutters kroppsøvingstime. Forskningen kan gi oss svar på om kvaliteten av slik undervisning gitt fra elev-til-elev er faglig tilfredsstillende. Dette er et prosjekt i dugnaden Sammen redder vi liv

 

Bryne videregående skole var den første skolen som fikk utdannet 29 instruktører i Grunnleggende hjerte- og lungeredning (GHLR) høsten 2018, som en pilot for prosjektet.  Høsten 2019 har Sandnes videregående skole utdannet 30 instruktører og St. Svithuns videregående skole utdannet 17 elev-instruktører. Elev-instruktørene gjennomfører deretter kurs for sine medelever på alle trinn ved skolene. Ved Bryne vgs fikk 1400 elever deltatt på kurset i løpet av seks uker. På Sandnes vgs var det 1000 deltakere. På St. Svithun vgs er de kommet godt i gang, så vi ser at denne modellen sprer den livreddende kunnskapen og ferdighetene raskt.

 

 • Bryne vgs 29 instruktører, 1400 deltakere i 2018, planlagt ytterligere 600 i 2020.
 • Sandnes vgs 30 instruktører, 1000 deltakere, høsten 2019
 • St. Svithuns vgs, 17 instruktører, høsten 2019
 • Godalen vgs, 15 instruktører (2020)
 • Sola vgs, 15 instruktører (2020)

 

Målet med prosjektet er at cirka 3000 vgs-elever i Rogaland skal få denne type førstehjelpsopplæring.

 

Kurskonseptet

Opplæringskonseptet er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), som er en non-profitt organisasjon som jobber for å fremme kunnskap og ferdigheter i hjerte- og lungeredning på alle nivå i Norge.  NRR har sammen med Lærdal Medical AS, Rogaland fylkeskommune, Bryne videregående skole og Speidernes Beredskap Sør-Vest (tidl. Roverspeiderne) gått sammen om prosjektet tilpasset videregående skoler.  Prosjektet er en del av førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv». Prosjektet har fått 300 000,- kroner i støtte fra Gjensidigestiftelsen. 

 

Instruktørkandidatene gjennomfører først kurset som elever og deretter som instruktører, med hverandre som deltakere.  Hovedinstruktører fra NRR veileder dem på instruktørkurset, slik at de blir godt skikket til å undervise.

 

Elevene gjennomfører først en e-læring utviklet av Lærdal Medical AS og er deretter med på 90 minutter praktisk kurs hvor de nyutdannede elevene er instruktører.  De lærer:

 

 • Varsling og samhandling med 113
 • Gi og overvåke fri luftvei
 • Sjekke om noen puster normalt
 • Hjerte- og lungeredning
 • Bruk av hjertestarter
 • Sideleie

 

To elevinstruktører på Bryne vgs. demonstrerer hvordan man legger en bevisstløs person i sideleie for sine medelever i kroppsøvingstimen.         

(Bildetekst: To elevinstruktører på Bryne vgs demonstrerer hvordan man
legger en bevisstløs person i sideleie, for sine medelever i kroppsøvingstimen). 

 

(Bildetekst: Elever ved St. Svithun vgs underviser hverandre i sideleie)

 

Elevene som får prøve seg som instruktører får kunnskap, holdninger og ferdigheter som vil øke deres kompetanse og engasjement for å undervise andre. NRR ønsker med prosjektet å bidra til økt samfunnsengasjement hos vgs-elever og gjøre dem forberedt på å kunne håndtere reelle førstehjelpssituasjoner på en god måte. De får utvikle engasjement og lærer å opptre ansvarlig – dette er også viktige læringsmål i Opplæringsloven for videregående skoler.

 

Samtidig får skolene gitt alle elevene førstehjelpsopplæring, noe som ved mange videregående skoler har vært mangelfullt, så dette er et prosjekt vi får håper sprer seg til resten av landet etter hvert. 

 

(Bildetekst: Filip og Henrik Ingebrigtsen gjorde stas på elevene på Sandnes vgs.
da de markerte den internasjonale Hjerte-lungeredningsdagen den 16.oktober 2019.
Filip måtte se seg slått av elevene i HLR-konkurransen som ble arrangert)

 

Forskning på ferdigheter

Ved hjelp av teknologi som er utviklet av Lærdal Medical AS, måles kvaliteten av kompresjoner og innblåsinger på øvingsdukkene. Foreløpige resultater fra forskningsprosjektet viser at ferdighetene til elevinstruktørene som mottar opplæringen er helt på høyde med de voksne hovedinstruktørenes ferdigheter. I prosjektet analyseres nå resultatene av deltakernes ferdigheter målt ved slutten av opplæringen, og denne analysen danner grunnlaget for en mastergrad på NTNU.

 

Dugnad og deling av utstyr

Utstyret som er gitt av Gjensidigestiftelsen er med i ordningen Frilager, hvor Speiderbevegelsen har tatt ansvar for å holde utstyret ved like og administrere utlån til andre som søker.

 

(Bildetekst: Også speidere i Rogaland har blitt utdannet til instruktører i
prosjektet og kan holde kurs for andre ungdommer i speidergruppene.
Her er hovedinstruktørene og de nye instruktørene i
Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Vest, november 2018)

 

Go HLR Rogaland

Fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal stilte seg tidlig positiv til prosjektet. Ikke minst at ungdommene får nyttig kunnskap om å håndtere en kritisk situasjon. Skolene er også positive til erfaringen instruktørene får og at alle får lære disse livsviktige ferdighetene. Fylkesordføreren bidro til at prosjektet fikk den nødvendige politiske og forvaltningsmessige forankringen i fylkeskommunen, som har vært en forutsetning for at prosjektet kunne gjennomføres. Nå skal ytterligere to skoler snart ha instruktørkurs, vi gleder oss til å høre om dem og ønsker dem lykke til!

 

Spørsmål om prosjektet /forskningsprosjektet kan rettes til prosjektleder (leder@nrr.org).

 

(Bildetekst: Elever ved Sandnes vgs trener for å bli
instruktører i bruk av hjertestarter
)

 

Jenter på idrettslinja på Bryne vis gjør HLR