Gå til hovedinnholdet
HLR med brystkompresjoner

Fakta om hjertestans i Norge

Norsk hjertestansregister er et register over personer i Norge som har fått hjerte- og lungeredning. Registeret er et kvalitetsregister og er en del av Hjerte- karregister familien.  Registeret brukes til å forbedre behandlingen som gis til hjertestanspasienter.

I 2018 rapporterte alle norske helseforetak med ambulansetjeneste data om hjertestans utenfor sykehus, og 3405 personer ble forsøkt gjenopplivet. Registeret startet arbeidet med å registrere hjertestans inne på sykehus i 2015. I 2018 rapporterte 29 av 50 sykehus for hele eller deler av året, og det ble rapportert at 814 pasienter ble forsøkt gjenopplivet.
Norsk hjertestansregister ble etablert av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) i 2002, og fikk status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2013. Oslo universitetssykehus HF drifter registeret og Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig.
Formålet med registeret er å monitorere helsehjelpen til hjertestanspasienter både utenfor og inne på sykehus, samt å bidra til en forbedring i behandlingen av denne pasientgruppen. Dette kan oppnås ved at data fra registeret brukes til kvalitetsforbedring og forskning relatert til diagnostisering og behandling av hjertestans.
Registeret bruker antall rapporterende helseforetak, andel pasienter som får hjerte- og lungeredning (HLR) før ankomst ambulanse og antall pasienter som overlever mer enn 20 minutter og 30 dager som kvalitetsindikatorer. Overlevelse etter hjertestans er en internasjonalt anerkjent indikator for kvalitet på hele den prehospitale akutte behandlingskjeden.

 

Årsrapport fra Norsk hjertestansregister