Finn hjertestarter

Registrer hjertestarter

Det offentlige Hjertestarterregisteret driftes av helsemyndighetene og gjør hjertestartere synlig i alle 113-sentralene.

Er du ansvarlig for en hjertestarter - registrere den her! Det tar kun 5 minutter og da kan hjertestarteren hjelpe flere i ditt nærområde, dersom noen får plutselig, uventet hjertestans.

Takk for at du vil bidra til at flere liv kan reddes! 1-1-3 vil ved mistanke om hjertestans kunne henvise innringer til nærmeste registrerte hjertestarter og be noen hente den. Mer om hjertestartere og HLR

Har du allerede registrert en hjertestarter? Logg på "Min side" for å vedlikeholde din kontaktinformasjon og informasjon om hjertestarteren. Det er krav til oppdatering av opplysningene hver sjette måned. Du kan også legge til flere hjertestartere på "Min side".

Hjertestarterregisteret er nasjonalt og vises i alle 1 1 3-sentralene. Det er GRATIS å registrere hjertestarteren og du skal IKKE faktureres for registreringsavgift! Ansvarlig for drift er NAKOS (Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin). Kontakt oss på e-post: AED@nakos.no

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Facebookside

Kjeden som redder liv

Om 1-1-3 Medisinsk Nødtelefon

Du er aldri alene - ring 1 1 3 ved kritisk hendelse. Hva skjer når du ringer 1 1 3?

Når du ringer 1 1 3 svarer en spesialtrent sykepleier som må vite: - Hvor du ringer fra og hvor den som trenger hjelp er? Bruk gjerne appen Hjelp 113

Om du ringer fra en fasttelefon, vil du bli bedt om å bekrefte den registrerte adressen. Du må bekrefte telefonnummeret du ringer fra, slik at de kan ringe deg opp igjen dersom samtalen blir brutt.

- Hva har skjedd?

Det kan til tider være mange henvendelser og for at de som trenger det mest, skal få hjelp raskt, må 1 1 3 prioritere ambulanseoppdragene basert på pasientens tilstand og antatt sykdom. Andre omstendigheter som opplysninger om ulykke eller pasientens tidligere sykehistorie kan også påvirke prioriteringen. Svar på spørsmålene operatøren på 1 1 3 stiller og følg rådene du får

- Gi beskjed med en gang dersom du allerede har startet med hjerte-lungeredning (HLR).

Samtidig som du snakker med den spesialtrente sykepleieren, skrives opplysningene ned i datasystemet og er synlig for den som koordinerer ambulanse og andre utrykningsressurser. Dersom det haster, sendes ambulansen ut med en gang adressen er kjent. Oppdateringer fra samtalen overføres automatisk til skjermen i ambulansen. Sykepleieren kan også se tilgjengelige hjertestartere i nærheten og be om at noen på stedet henter en hjertestarter.

Hvis det ikke haster: Når det ikke er akutt/livstruende og dere trenger råd og eventuelt en legetime, ring legevaktstelefonen (1 1 6 1 1 7 hele døgnet) eller fastlegen (i kontortiden).

Les mer om 1 1 3