Gå til hovedinnholdet
Logo for Sammen redder vi liv

Aktørene i Sammen redder vi liv

Helsemyndighetene har tatt initiativ til at alle som har et engasjement for førstehjelp bidrar i en felles satsing, en dugnad, for å øke kunnskap og ferdigheter i førstehjelp i hele befolkningen.

Det er mange aktører og mange prosjekt som skal sikre at vi når ut til alle.

Rapport om de tre første årene av Sammen redder vi liv

Om oss

Aktører som bidrar med viktige prosjekt i Sammen redder vi liv:

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 

Fotballstiftelsen - Gatelagene redder liv

 

Gjensidigestiftelsen - finansiering gjennom bevilgninger til prosjektmidler

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) - Initiativtaker

 

Helsedirektoratet - prosjektledelse

 

Ida Eides Minnefond - distribusjon av hjertestartere til idrettslag

 

KFUK-KFUM-speiderne - Trygg på tur

 

Laerdal foundation

 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) - Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolen

 

MiRA - Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn - Kompetente og trygge minoritetskvinner - en viktig ressurs i førstehjelpsberedskapen

 

Norges livredningsselskap

 

Norges Røde Kors - Henryprosjektet i barnehager

 

Norsk Folkehjelp - Akutthjelpere i de frivillige organisasjonene

 

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) - Hjertestarterregisteret og 113 Førstehjelp

 

Nasjonal kompetansetjeneste for legevaktsmedisin (NKLM) -

 

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi  (NKT-T)  - revidering av førstehjelpsdelen av Trafikalt grunnkurs

 

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) - Delprosjekt 113 (styrking av 113-sentralene) og "Oppfølging førstehjelpere" i Helse Vest

 

Norges idrettsforbund/Norges Fotballforbund - "Sammen redder vi liv" i idretten

 

Norges speiderforbund - Sammen redder vi liv - Alltid beredt!

 

Norske Kvinners sanitetsforening - Omsorgsberedskap - førstehjelpsopplæring for eldre

 

Norsk Førstehjelpsråd (NFR) 

 

Norsk hjertestansregister - kvalitetsregister

 

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) - Førstehjelpsundervisning i videregående skole

 

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse vest (RAKOS) - RAKOS har flere roller i Sammen redder vi liv (lenke)

 

Redningsselskapet - akutthjelpere

 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse - Hjelp 113-appen med posisjonering av innringere til nødnummerne