Gå til hovedinnholdet
Logo for Sammen redder vi liv

Aktørene i Sammen redder vi liv

Helsemyndighetene har tatt initiativ til at alle som har et engasjement for førstehjelp bidrar i en felles satsing, en dugnad, for å øke kunnskap og ferdigheter i førstehjelp i hele befolkningen.

Det er mange aktører og mange prosjekt som skal sikre at vi når ut til alle.

Om oss

Aktører som bidrar med viktige prosjekt i Sammen redder vi liv:

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 

Fotballstiftelsen - Gatelagene redder liv

 

Gjensidigestiftelsen - finansiering gjennom bevilgninger til prosjektmidler

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) - Initiativtaker

 

Helsedirektoratet - prosjektledelse

 

Ida Eides Minnefond - distribusjon av hjertestartere til idrettslag

 

KFUK-KFUM-speiderne - Trygg på tur

 

Laerdal foundation

 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) - Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolen

 

MiRA - Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn - Kompetente og trygge minoritetskvinner - en viktig ressurs i førstehjelpsberedskapen

 

Norges livredningsselskap

 

Norges Røde Kors - Henryprosjektet i barnehager

 

Norsk Folkehjelp - Akutthjelpere i de frivillige organisasjonene

 

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) - Hjertestarterregisteret og 113 Førstehjelp

 

Nasjonal kompetansetjeneste for legevaktsmedisin (NKLM) -

 

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi  (NKT-T)  - revidering av førstehjelpsdelen av Trafikalt grunnkurs

 

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) - Delprosjekt 113 (styrking av 113-sentralene)

 

Norges idrettsforbund/Norges Fotballforbund - "Sammen redder vi liv" i idretten

 

Norges speiderforbund - Sammen redder vi liv - Alltid beredt!

 

Norske Kvinners sanitetsforening - Omsorgsberedskap - førstehjelpsopplæring for eldre

 

Norsk Førstehjelpsråd (NFR) 

 

Norsk hjertestansregister - kvalitetsregister

 

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) - Førstehjelpsundervisning i videregående skole

 

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse vest (RAKOS) - RAKOS har flere roller i Sammen redder vi liv (lenke)

 

Redningsselskapet - akutthjelpere

 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse - Hjelp 113-appen med posisjonering av innringere til nødnummerne