Gå til hovedinnholdet

Om oss

«Sammen redder vi liv» er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet og en rekke frivillige organisasjoner og stiftelser. Målet er å øke samfunnets beredskap ved hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og andre alvorlige skader som er tidskritiske.

 

Den nasjonale førstehjelpsstrategien «Sammen redder vi liv» ble startet opp i februar 2017. Samarbeidsprosjektet legger til grunn at befolkningen er en viktig ressurs som kan begrense skadeomfanget ved akutt sykdom eller skade.

 

Utredningen «Først og fremst – Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus» (NOU 2015:17) så på hvordan den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus kan forbedres. Hva kan gjøre befolkningen bedre i stand til å hjelpe seg selv og andre ved akutt sykdom og skade? Utvalget foreslo en nasjonal førstehjelpsstrategi, som danner grunnlaget for satsingen som gjøres i «Sammen redder vi liv».

 

Nettstedet 113 Førstehjelp driftes av NAKOS, du når redaksjonen på aed@nakos.no eller telefon 23026212