Gå til hovedinnholdet

Om oss

«Sammen redder vi liv» er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet og en rekke frivillige organisasjoner og stiftelser. Målet er å øke samfunnets beredskap ved hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og andre alvorlige skader som er tidskritiske.

 

Den nasjonale førstehjelpsstrategien «Sammen redder vi liv» ble startet opp i februar 2017. Samarbeidsprosjektet legger til grunn at befolkningen er en viktig ressurs som kan begrense skadeomfanget ved akutt sykdom eller skade.

 

Utredningen «Først og fremst – Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus» (NOU 2015:17) så på hvordan den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus kan forbedres. Hva kan gjøre befolkningen bedre i stand til å hjelpe seg selv og andre ved akutt sykdom og skade? Utvalget foreslo en nasjonal førstehjelpsstrategi, som danner grunnlaget for satsingen som gjøres i «Sammen redder vi liv».

 

Nettstedet 113 Førstehjelp administreres av NAKOS.

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) er en del av Prehospital klinikk ved Oslo Universitetssykehus, avd. Ullevål sykehus.
Du når administrasjonen på:

E-post: aed@nakos.no

Telefon: 23 02 62 12