Gå til hovedinnholdet

Om hjertestartere

Å bruke en hjertestarter så tidlig som mulig er et godt supplement til hjerte- og lungeredning.  Hvert minutt er dyrebart i en slik kritisk situasjon.  

Hjertestartere som er registrert i Hjertestarterregisteret på www.113.no vil være synlig for 113-sentralene og i appen Hjelp 113 fra Norsk Luftambulanse.

 

Hjertestarterregisteret

Det å bruke en hjertestarter er definert som førstehjelp og krever ikke noen form for sertifisering.  Det er anbefalt at alle har opplæring i bruk av hjertestarter og hjerte- og lungeredning (HLR).  Norsk Resucitasjonsråd (NRR) anbefaler opplæring minst hvert andre år for å opprettholde gode ferdigheter.

Ring 113, start HLR, hent hjertestarter

Ring 113 og start hjerte- og lungeredning så raskt som mulig. Er det flere til stede kan de hente nærmeste hjertestarter.  113 vil spørre om dere vet om en hjertestarter i nærheten. De vil de kunne se hvor den nærmeste registrerte hjertestarteren er i kartet på sentralen og vil kunne henvise til nærmeste tilgjengelige hjertestarter

Hjerte- og lungeredning (HLR)

Når hjertestarteren er på plass skal hjerte- og lungeredning (HLR) fortsatt prioriteres, det er det mest livreddende tiltaket. Den som kommer med hjertestarteren slår den på og klistrer på elektrodene på personens brystkasse uten at den som utfører HLR stopper opp. 

 

Plassering av elektroder (pads)

Plassering av elektrodene er tydelig tegnet på klistreelektrodene, se på tegningene. Elektroden klistres direkte på huden. Tørk av eventuell fukt og stryk elektrodene godt mot huden. Er det mye hårvekst vil du måtte barbere bort hår for å få kontakt mot huden (høvel ligger sammen med hjertestarteren).

En elektrode skal under kragebeinet på personens høyre side. Den andre elektroden skal 10 centimeter under personens venstre armhule, på siden av brystkassen. Dette sikrer at støtet vil gå gjennom selve hjertet. 

Når elektrodene er plassert vil hjertestarteren be om at dere ikke berører personen under analyse av hjerterytmen. Da må hjerte- og lungeredningen stoppe opp.

 

Analyse og støt

Analysen vil resultere i enten støtbar eller ikke støtbar rytme.  Er hjerterytmen støtbar vil hjertestarteren automatisk lade opp til et støt og be alle om å trekke bort fra personen. Så må du trykke på den blinkende støtknappen.

 

Strart hjerte- og lungeredning så raskt som mulig igjen etter avgitt støt.  Deretter utføres hjerte- og lungeredning i tre minutter før hjertestarteren igjen gjør en analyse. Hjertestarteren vil passe tiden og si ifra etter tre minutter. Bruk av hjertestarter er også beskrevet under førstehjelp

 

 

 

Lover og regelverk som berører hjertestartere (NRR)