Gå til hovedinnholdet
Kvinne som ser undrende på en PC

FAQ - ofte stilte spørsmål

Her svarer vi på de vanligste spørsmålene fra dem som registrerer hjertestarterene

 

 

Support: Vi har kontortid kl.9-16 (hverdager) for support

e-post: aed@nakos.no,

tlf: 904 00 423

evt: 23026212

 

Hjertestarterregisteret
Brukerveiledning for registrering av hjertestarter

Hvem er ansvarlig for vedlikehold av hjertestarteren?

Den som eier hjertestarteren må sørge for at utstyret er i forskriftsmessig stand. Vedlikehold skal dokumenteres. Se §11 i Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Hjertestarterregisteret 113.no hjelper eiere med påminnelser om tilsyn hver sjette måned, som dokumenteres i registeret.  Automatisk e-post minner eier om utløpsdato for elektroder.

 

Hvem har ansvar for opplæring i bruk av hjertestarteren?

Eier av hjertestarteren, altså den bedriften/organisasjonen som har anskaffet hjertestarter, må sørge for at ansatte har opplæring i bruk, se §8 i Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Planlagt beredskap med hjertestarter bør være knyttet til noen i bedriften, som får opplæring i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter. De som ikke har opplæring skal likevel ta hjertestarter i bruk. Bruk av hjertestarter er definert som førstehjelp og nødrett gjør at du kan bruke hjertestarter for å redde liv, uten opplæring. Hjertestarteren har stemmeveiledning og tydelige tegninger for hvordan den skal brukes. Apparatene er enkle i bruk og gir ikke mulighet for å gjøre noe som er til skade. Hjertestarter kan kobles til på alle som er bevisstløse som ikke puster normalt. 

 

Hvorfor bør vi registrere hjertestarteren i Hjertestarterregisteret 113.no?

Hjertestarterregisteret gjør hjertestarteren synlig i kartet på 113-sentralen. Ved en hjertestans vil innringer få veiledning i å utføre hjerte- og lungeredning og dersom flere er på stedet vil 113 be noen hente nærmeste hjertestarter.  Beskriv hvor den er plassert så nøyaktig som mulig, selv inne i bedriften er det ikke alle som er kjent med hvor den er plassert. Registeret blir også vist i appen Hjelp113.  Gjør deg kjent med hvor hjertestartere er i ditt nærmiljø, slik er du forberedt om det skjer en hjertestans der du er.

 

Brukervilkår for hjertestarterregisteret, hvor finner jeg dem?

Lenke til brukervilkårene

 

Hvorfor får jeg e-post om at jeg ikke har fullført registreringen min?

Det er noen opplysninger som må være tilstede for at hjertestarteren kan være synlig på kartet, og sannsynligvis er det noe som mangler i din registrering.

 

Hvilke felt må jeg fylle ut for at hjertestarteren skal bli synlig?

Alle felt på brukerprofilen

Informasjonen på brukerprofilen er kun tilgjengelig for Hjertestarterregisteret og vil brukes til kvalitetssikring og oppfølging av registreringen. Opplysningene vil ikke deles med andre aktører – heller ikke 113-sentralene.

Følgende felt på hjertestarteren:
 • Modell
 • batteriet må være i orden (ja)
 • utløpsdato elektrode (må være fram i tid)
 • posisjonsnavn / sted
 • adresse, postnummer og poststed
 • aktiv må være ja
 • dato for når hjertestarteren sist ble sjekket må ikke være eldre enn seks måneder
 • alle feltene som gjelder tilgjengelige tider må være satt til ja eller nei, og tilhørende info som. f.eks. åpningstider må fylles ut

 

Jeg får ikke oppdatert datoene

Først: IKKE bruk Internett explorer eller iPhone for å oppdatere, da virker ikke kalenderen. Kopier lenken og lim inn i Firefox, Chrome, Safari e.l. så vil det som regel gå bra.

 

Hvorfor får jeg så mange e-poster fra dere? (validering)

For å være sikre på at det ikke sendes noen for å hente en hjertestarter som er defekt eller fjernet må registeret kvalitetssikres.

Det sendes ut e-poster for å minne om den halvårlige kontrollen og når det er på tide å kjøpe nye elektroder.

Dersom det ikke gis tilbakemelding til registeret vil det sendes ut ny påminnelse etter noen dager.

Til sist vil det sendes ut varsel til både ansvarlig- og alternativ kontakt, og hjertestarteren vil ikke lenger være synlig i kartene.

Du vil også få en e-post dersom du har påbegynt en registrering men ikke fullført den.

 

Jeg har serviceavtale med min leverandør, hvorfor må jeg likevel oppdatere opplysningene i registeret?

Selv om dere har serviceavtale i dag er det ikke sikkert at dere fremdeles har det om seks måneder, og det kan hende at dere flytter den til et annet sted – eller andre uforutsette hendelser kan oppstå.

For å redusere risikoen for feilopplysninger må alle oppdatere sine opplysninger jevnlig, så selv om hjertestarteren er i orden ved hjelp av en serviceavtale må det oppdateres i registeret for at 113 skal se det.

Noen serviceavtaler inkluderer registrering og vedlikehold av opplysningene i Hjertestarterregisteret. Dersom du har en slik avtale men likevel får e-poster fra oss bør du kontakte din serviceleverandør for å få avklart situasjonen.

 

Hvorfor vises ikke hjertestarteren min på kartet?

Det kan være flere årsaker til at hjertestarteren ikke vises på kartet, f.eks.:

 • Det mangler obligatorisk informasjon om bruker eller hjertestarter
 • Elektrodene har gått ut på dato
 • Seksmånederskontrollen (valideringen) er ikke utført. Dato for "hjertestarter sjekket på nytt" er eldre enn seks måneder
 • Det er valgt at den kun skal være "kun synlig for nødetatene" i registreringen

 

Hvorfor syns ikke hjertestarteren i appen Hjelp113?

Ofte er det samme årsaker som hvorfor den ikke syns i kartet (se over)
I tillegg oppdaterer Norsk Luftambulanse appen hver time, så det kan være du må vente en time før den blir synlig

 

Jeg har ikke mottatt e-post for å bekrefte e-postadressen min

Det kan iblant ta litt tid før den kommer frem, prøv igjen litt senere. Du kan også sjekke søppelposten. Kontakt oss dersom problemet vedvarer.

 

Jeg har ikke mottatt e-post med nytt passord

Det er mulig at din brukerkonto ikke har blitt bekreftet ved opprettelse. Kontakt oss for å få aktivert brukerkontoen.

 

Hva vil det si at min hjertestarter ikke er aktiv?

Dette innebærer at den ikke er synlig i kartene på www.113.no og hos nødsentralen. Logg inn og kontroller at opplysningene stemmer, og bekreft at du har sjekket hjertestarteren ved å klikke på knappen. Husk alltid å lagre endringene.

 

RotAid 24/7-skap med overvåking

Det er en GSM-overvåkingsmodul som kan settes inn i RotAid 24/7 hjertestarterskap. Modulen sender status på hjertestarter og skap til RotAid sin server. Dere vil kunne få varsel på status til e-post og sms.  Statusen kan overføres direkte til Hjertestarterregisteret 113.no dersom du godkjenner det. Du må da passe på at registreringen er riktig på: RotAid 247 Dashboard

 

Du må legge til noen opplysninger i Hjertestarterregisteret, men vil ikke måtte validere registreringen hver sjette måned. Skapet validerer til registeret en gang i timen.

 

Vær oppmerksom på at kun skap med overvåkingsmodul og softwarelisens som sender status. Modulen kan etterinnstalleres i alle RotAid 247 Plus-skap

RotAid 247 Plus

 

 

 

Dersom du ikke finner en løsning på problemet ditt her, kan du kontakte oss på:

aed@nakos.no

Tlf. 23 02 62 12 

Tlf. 90 84 72 53

 

Support:

Vi har kontortid kl.9-16 (hverdager) for support

e-post: aed@nakos.no

tlf: 904 00 423

evt. 23 02 62 12

 

Brukerveiledning for registrering

 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse bidrar til å øke antall registrerte hjertestartere i det offentlige registeret, de gir support på både telefon og e-post sammen med NAKOS

 

 

Merking av hjertestarter

Hjertestarteren bør merkes tydelig, slik at den er lett å finne i en stresset situasjon.  
Det internasjonale symbolet er utarbeidet og godt beskrevet av ILCOR.
Bruk gjerne en form for plogskilt som gjør symbolet synlig fra flere retninger, se mer om merking

 

 

Internasjonalt symbol for hjertestarter