Gå til hovedinnholdet
Bilde av modellen HR1

Telefunken / Heart Reset HR1 /FA1

Telefunken eller HeartReset HR1 / FA1. Den har grå og rød farge. 

 

Statens Legemiddelverk forbyr omsetning av og bruk av eksterne hjertestartere av merket Telefunken og HeartReset. Utstyret er ulovlig CE-merket grunnet ugyldig sertifikat.

Vær oppmerksom på at den kan ligge i en veske med annen farge. Hjertestarteren benevnes med begge navn, men er identisk.

 

Berørt utstyr er produsert av GGT Holding BV, og gjelder modeller og batterier produsert og omsatt etter 18.07.2026

Sjekk CE-godkjenningen

Produsenten av Heart Reset/Telefunken hjertestartere, GGT Holding B.V., har informert om at det er flere hjertestartere av typen Telefunken/HeartReset HR1 og FA1, som må trekkes tilbake fra markedet innen 06.03.2020. Årsaken til dette er at CE-sertifikatet for denne hjertestarteren ble trukket 18.07.2016 og utstyr produsert fra da og frem til dagens dato er ugyldige og må byttes ut innen 06.03.2020. 

 

Se sak hos Legemiddelverket (lenke)

 

Kontroller utstyrets serienummer for å finne ut om din hjertestarter er berørt. Har du en hjertestarter med serienummer mellom 1629015177-1839589023 anbefaler vi at den tas ut av bruk snarest mulig og innen 6. mars 2020. Dersom din hjertestarter er berørt bør du kontakte forhandleren du har kjøpt utstyret av.