Gå til hovedinnholdet
Nedkjøling

Forebygg mot nedkjøling

Blir en skadd eller syk person kald vil skadeomfanget øke. Forebygg mot nedkjøling for alle som er skadde eller syke.

Førstehjelp

Nedkjøling

Nedkjøling er farlig

Nedkjøling i seg selv er farlig og kan medføre alvorlig skade og iverste fall død.

I Norge er faren for nedkjøling stor hele året.  Nedkjøling kan skje selv i romtemperatur om noen blir liggende urørlig over lang tid. 

Nedkjøling er spesielt aktuelt i forbindelse med snøskred og drukning, selv om personene ikke har andre skader.

 

Hos en som er skadet eller syk vil et fall i kroppstemperatur føre til økt oksygenforbruk og økt blødningstendens.

 

Symptomer på nedkjøling

Mild: Personen er våken og fryser med skjelving.

Moderat: Redusert bevissthet, personen skjelver ikke lenger.

Alvorlig: Bevisstløs, men puster.

Dyp nedkjøling: Bevisstløs, puster ikke.

Førstehjelp ved nedkjøling

Disse førstehjelpstiltakene må du lære på kurs for å vite hvordan man utfører dem:

  • Fjern vått tøy
  • Pakk personen godt inn i varmende tøy og dekk til vindtett
  • Tilfør varme
  • Overvåk bevissthet og pust
  • Få personen innendørs om mulig

 

Er personen bevisstløs kan det være vanskelig å finne ut om han eller hun puster, fordi vi puster mye saktere når vi er nedkjølt.  Ring 113 og få veiledning, det kan være nødvendig at du holder fri luftvei og sjekker pusten i et helt minutt før man kan konkludere med at de ikke puster.

Prøv å finn ut hvor lenge personen har blitt nedkjølt, hva temperaturen er der personen ble funnet og hva som har skjedd i forkant.

 

Hjertestans på grunn av nedkjøling

Dersom noen har hjertestans på grunn av nedkjøling må vi starte hjerte-og lungeredning. 
Det er viktig å ikke gi opp gjenopplivningsforsøket hvis hjertestansen har skjedd på grunn av nedkjøling.