Gå til hovedinnholdet
Ulike kilder til forgiftning

Forgiftninger

Skal du ringe 113 eller Giftinformasjonen?

Ved symptomer på forgiftning eller du vet at noen har fått i seg noe giftig ringer du 113.

Om du ikke ser symptomer på forgiftning og er usikker på om det er alvorlig, kontakt Giftinformasjonen, Tlf: 22 59 13 00 (døgnåpent)

Førstehjelp

Forgiftninger

Forgiftninger

Akutte forgiftninger og forgiftningsfare kan oppstå ved:

 

 • at du puster inn noe giftig
 • får noe giftig på huden eller i øyet
 • svelger noe giftig

 

Hvis du tror en person har hatt kontakt med noe giftig, kan Giftinformasjonen hjelpe deg å vurdere forgiftningsfaren. Ta vare på det du mener er giftig, f.eks. produktforpakning, sopp-eller planterester. Det vil gjøre det lettere for Giftinformasjonen å finne ut hva som må gjøres.  Husk din egen sikkerhet dersom det er kjemiske/etsende stoffer eller gasser.

Giftinformasjonen 22591300
Forgiftning via pusten

Hva gjør du?

 

Husk egen sikkerhet dersom noen har pustet inn noe giftig.

Få personen ut i frisk luft og til å sette seg rolig ned, slik at dere kan vurdere hva som må gjøres videre.

forgiftning via pusten
Forgiftning via hud eller øyne

Hva gjør du?

 

Om noen har fått på seg kjemiske stoffer som kan være giftige må du fjerne tilsølte klær og smykker og skyll huden så raskt som mulig med rennende vann. Skyll lenge i behagelig temperatur, cirka 20 grader.

 

Oljebaserte produkter på huden kan skylles bort med såpevann. Noen produkter er etsende og krever skylling i flere timer. Kontakt Giftinformasjonen for råd på tlf: 22591300.

 

Ved kjemiske stoffer i øyet:
 • Spør hvilket stoff og hvor mye personen fikk i øyet.
 • Fjern eventuelle kontaktlinser.
 • Skyll øyet med lunket, rennende vann (flaske/dusj) så raskt som mulig.
 • Hold øyelokkene fra hverandre når du skyller, slik at du skyller hele øyet.
Forgiftning via hud og øyne
Forgiftning via munnen

Hva gjør du?

 

 • Fjern eventuelle rester i munnen og skyll munnen.
 • Gi litt drikke, men ikke store mengder, fordi det kan fremkalle brekninger.
 • Ikke få personen til å kaste opp uten at 113 eller Giftinformasjonen ber deg om det.
 • Har du medisinsk kull kan 113 eller Giftinformasjonen veilede deg om du skal ta det.

 

Merk: Batterier er potensielt farlig å svelge. Dersom du mistenker at noen har svelget et knappecellebatteri må du ringe 113 med én gang.

Forgiftning via munnen, tegning av munn og nese
Medisinsk kull

Medisinsk kull kan redusere skaden ved inntak av noen giftige stoffer. Det kan være nyttig å ha flytende medisinsk kull hjemme, spesielt når man har små barn.

 

Det skal ikke brukes ved oljebaserte produkter eller ved inntak av etsende stoffer.

 

Kontakt alltid 113 eller Giftinformasjonen (Tlf: 22591300) før du gir medisinsk kull

Forebygging av forgiftninger - FHI - om medisinsk kull

Medisinsk kull, tabletter, flytende og pulver