Gå til hovedinnholdet
Hjertestarter kobles på under pågående HLR

Bruk hjertestarter

Dersom noen utfører hjerte- og lungeredning (HLR) kan andre hente nærmeste hjertestarter.

Hjertestarteren er enkel å bruke, skru den på, den har stemmeveiledning som sier hva du skal gjøre og tydelige tegninger du kan følge.

Førstehjelp

Pass på at hjerte- og lungeredning fortsatt utføres mens du følger hjertestarterens instruksjoner.

 

Skru på hjertestarteren med egen knapp eller ved å åpne lokket.  Lytt til stemmeveiledningen. Se på tegningene hvor klistreelektrodene skal festes på personens bare brystkasse.

 

Støtbar rytme

Hjertestarteren anbefaler og lader bare opp til elektrisk støt dersom det er en støtbar hjerterytme. Dersom hjertestarteren anbefaler støt vil den be alle trekke unna og du kan trygt trykke på den blinkende knappen for å avgi støtet. Det er trygt å berøre personen straks etter støtet er avgitt. Gjenoppta hjerte- og lungeredning så raskt som mulig. Nå vil hjertestarteren vente tre minutter før den analyserer på nytt, gjør hjerte- og lungeredning i de tre minuttene før den varsler om ny analyse.

 

Ikke støtbar rytme

Dersom hjertestarteren ikke anbefaler støt fortsetter dere med hjerte- og lungeredning inntil ambulansepersonell overtar eller personen viser tegn til liv. La hjertestarteren være tilkoblet, den analyserer på nytt hvert tredje minutt.  Hjerte- og lungeredningen kan endre hjerterytmen til en støttar rytme. Hjertestarteren vil gjøre en ny analyse etter tre minutter, fortsett HLR til den sier i fra om ny analyse.

 

Hjertestarter kan brukes på alle bevisstløse barn og voksne. Retningslinjer fra Norsk Resuscitasjonsråd

 

Bruk av hjertestarter på barn

 

Voksenelektroder kan brukes på barn og spedbarn om det er det eneste tilgjengelige. Elektrodene blir store på en liten kropp, de må klistres på huden sånn at de ikke kommer i kontakt med hverandre.

 

Noen hjertestartere har en egen "barnemodus" som velges med en knapp, eller egne elektroder som er tilpasset barn under 25 kg. Sjekk hva som gjelder for din hjertestarter.

 

 

HLR utføres mens hjertestarter kobles opp

ENGLISH: