Gå til hovedinnholdet
Øvelse på HLR

Verdens hjerte- og lungeredningsdag

Økt fokus på hjertestans - et felles ansvar!

 

Nedtellingen er i gang til Verdens hjerte- og lungeredningsdag 16. oktober.  Vi håper så mange som mulig blir med og markerer dagen. På vegne av den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv» oppfordres du med dette til å delta under en nasjonal temadag om hjertestans 16. oktober. 

 

 

Aktørene i "Sammen redder vi liv" har dette som en felles dag for å øke oppmerksomheten på å kunne utføre hjerte- og lungeredning (HLR) og å bruke en hjertestarter.  Viktigheten av at de i nærheten setter i gang med livreddende førstehjelp er et hovedbudskap for å øke overlevelsen i Norge.  Formålet er å styrke de første leddene i "kjeden som redder liv", altså de tilstedeværende når ulykke eller sykdom rammer, samt 113-sentralene.  På den måten tror helsemyndighetene vi kan redde ennå flere liv.  

 

Hjerte- og lungeredningsdagen

Kan du lage et arrangement hvor du lærer bort hjerte- og lungeredning der du bor eller jobber?  Plakatene er gratis å laste ned og du kan printe ut flyers som kan deles ut, på Europeisk resuscitasjonsråd sine nettsider.

 

  • Kan du skaffe noen øvingsdukker og vise fram HLR og hjertestarter, slik at vi øker folks bevissthet på at de bør kunne bidra til å redde liv?  
  • Kan du kontakte lokale media for å få dem til å skrive om ditt arrangement denne dagen? Kanskje du kjenner en journalist?
  • Tilby et gratis førstehjelpskurs på denne dagen? Eller invitere til et gratis kurs om kort tid?

 

Poster for 16. oktober

Dugnaden "Sammen redder vi liv" er et initiativ som ble tatt av Helsedepartementet for å bidra til å gi befolkningen økt kunnskap om og evne til å yte korrekt førstehjelp ved kritisk skade eller dersom akutt livstruende sykdommer inntreffer utenfor sykehus https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forstehjelpsdugnad-skal-redde-fleire-liv/id2539699/.

 

3 500 får hjertestans utenfor sykehus i Norge årlig

Hvert år får omlag 3 500 mennesker hjertestans utenfor sykehus. I tillegg skades titusenvis hjemme, på jobb og på fritiden. Norge har akuttmedisinsk beredskap i verdensklasse, men i de kritiske minuttene før helsepersonell ankommer utgjør innsats fra de som tilfeldigvis befinner seg i nærheten ofte forskjellen på liv og død.

 

Lag aktivitet på den internasjonale temadagen

Den 16. oktober markeres «Verdens hjerte- og lungeredningsdag» internasjonalt for andre gang. Dagen har hatt stor suksess gjennom syv år i Europa, men det er første gang det satses på nasjonalt nivå i Norge.  På vegne av alle i «Sammen redder vi liv»-dugnaden - herunder offentlige etater som Helsedirektoratet, en lang rekke frivillige organisasjoner samt Gjensidigestiftelsen, ønsker vi å oppfordre dere til å ta del i en landsomfattende aktivitet den 16. oktober.

 

Logo for sammenredderviliv