Gå til hovedinnholdet
Helsedirektøren

Tre år med nasjonal førstehjelpsdugnad

Hva har skjedd de tre første årene med økt satsing på å styrke befolkningen til å være kompetent og beredt?  Den nasjonale førstehjelpsdugnaden "Sammen redder vi liv" har pågått i tre år.  

Førstehjelpsdugnaden  ble startet da Helseminister Bent Høie inviterte representanter for akuttmedisinske kompetansemiljøer, frivillige og ideelle organisasjoner, næringsliv og offentlige myndigheter til et møte på Utstein kloster utenfor Stavanger.

 

Det viktigste målet har vært å gjøre de som tilfeldigvis er i nærheten når akutt skade og sykdom rammer, i stand til å gi livreddende førstehjelp og vite når man skal ringe 113.  Dette ville vi få til ved å gi livslang førstehjelpsopplæring, som starter i barnehagen, videreføres i skolen, i idretten, i arbeidslivet og også når man går ut av arbeidslivet. Samtidig har myndighetene forbedret mottak og håndtering av nødmeldinger til medisinsk nødnummer 113, samt etablering av ordninger med akutthjelpere som kan yte hjelp frem til ambulansen ankommer.

 

Sammen redder vi liv har nå rundet tre år og har langt på vei lykkes med de ambisiøse målsettingene.  Gjensidigestiftelsen har vært en viktig bidragsyter til 16 prosjekter som skal dyktiggjøre befolkningen i å gjenkjenne alvorlig sykdom og kritisk skade og til å vite hvordan de tilkaller hjelp og yter livreddende førstehjelp.  Gjensidigestiftelsen har publisert tre-års-rapporten og alle prosjektene i førstehjelpsdugnaden.

 

Dokumentet "Nasjonal førstehjelpsdugnad Sammen redder vi liv 2017-2020 En oppsummering av dugnadens tre første år"

Du kan også se dokumentet på Gjensidigestiftelsen