Gå til hovedinnholdet
113-operatør øver på scenario i sentralen

Simuleringskurs for 113-operatører

Personell som jobber på 113 må også trene for å bli gode. Nå arrangerer SAFER sammen med Helsedirektoratet fasilitatorkurs for 113-operatører i Stavanger. Kurset skal lære 113-operatører å gjennomføre simuleringstrening.

Når personer rammes av akutt sykdom eller skade er det viktig at de rundt kan førstehjelp. Enda bedre blir det hvis de får veiledning i førstehjelp fra 113. Det første akuttmedisinske teamet består gjerne av en innringer og en 113-operatør. Sammen skal disse to sørge for at pasienten får god førstehjelp før ambulansen ankommer. Derfor er det viktig at 113-operatørene er best mulig trent til å veilede innringere.

For å bli enda bedre på å gjenkjenne tidskritisk sykdom/skade, og å veilede mest mulig effektivt, bør 113-operatørene trene på dette i simuleringer. Da vil noen ringe inn om en alvorlig «hendelse», og 113-operatøren skal veilede «innringeren» mest mulig effektivt. Etterpå gjennomgås hendelsen (debriefing), og man lærer av det som var bra og det som var mindre bra.

I juni arrangerer SAFER et nytt kurs for 113-operatører i det å gjennomføre simuleringer (fasilitatorkurs). Kurset har hovedvekten på det pedagogiske i simuleringer, og følger en europeisk standard. I tillegg legger kurset vekt på å gjennomføre debriefinger etter reelle hendelser slik at man også kan lære av dagligdagse hendelser i 113-sentralene. Første kurs ble arrangert i 2018. Kurset er en videreføring av delprosjekt 113 i Sammen redder vi liv, og arrangeres i samarbeid med Kokom.

 

Her er litt informasjon om første kurset i 2018