Gå til hovedinnholdet
RotAid hjertestarterskap, grønt rundt med lys

Vi ønsker så mange hjertestartere som mulig tilgjengelig 24/7

Nytten av at din hjertestarter synes i Hjertestarterregisteret 113.no blir størst om den ikke er bak en låst dør

Erfaringene fra Hjertestarterregisteret 113.no viser at mange hjertestartere oppbevares for utilgjengelig.  

Det haster når noen hjertestans og det oppleves dramatisk for de som står rundt og skal hjelpe. Da må det være enkelt og tydelig hvordan de skal få tak i hjertestarteren.
Hvordan gjør du din hjertestarter lettere å finne og sikrer at den alltid vil virke?
Målet er at hjertestarteren skal hentes, kobles opp og avgi støt før ambulansen rekker fram, det vil øke overlevelsessjansen.  Jo tidligere et støt fra hjertestarteren kan avleveres når hjertet har

sjokkbar rytme, jo høyere overlevelse.  Husk at hjerte- og lungeredning er det viktigste tiltaket for å opprettholde den sjokkbare rytmen, uten HLR vil det som regel være nytteløst med en hjertestarter.

 

Viktige faktorer 
  • Plasser hjertestarteren synlig og lett tilgjengelig, tydelig merket og skiltet (anbefalinger fra NRR)
  • Hjertestarteren må være beskyttet mot vær og vind og i riktig temperatur
  • Hjertestarteren bør være registrert i det offentlige Hjertestarterregisteret, da er den synlig for 113 og i appen Hjelp113 (Stiftelsen Norsk Luftambulanse)

 

Plogskilt AED   

 

 

Nå når det nærmer seg vinteren er det viktig å huske at batteriene i en hjertestarter er avhengig av en temperatur godt over frysepunktet for å virke, oppbevaring i for kaldt miljø vil også redusere batterienes levetid.  

 

 

Elektrodene som gir kontakt mot personens hud består av en gelé som leder strøm, geléen kan fryse. Dersom geléen fryser vil elektrodene ikke gi kontakt slik at hjerterytmen kan avleses og støt vil ikke kunne avgis.  

Det finnes eksempler på at hjertestartere har vært oppbevart for kaldt og ikke fungert i en kritisk situasjon, på grunn av kulden. Det er viktig at de som anskaffer en hjertestarter passer på at den faktisk er virker som den skal om ulykken skulle skje.

 

 

I dag er en god anledning til å sjekke utløpsdato på elektroder og batteri! Hjertestarterregisteret 113.no kan bidra med varsler på elektrodenes utløpsdato og regelmessige tilsyn - kanskje du har en slik e-post liggende - sjekk din hjertestarter og bekreft med lenken i e-posten.

Vi vil ha så mange hjertestartere som mulig tilgjengelig 24/7 for alle
Tips for å gjøre din hjertestarter mest mulig tilgjengelig:
Utendørs i et varmeskap som både har varme om vinteren og ikke står i direkte sollys om sommeren, er best. Skapet må tilkobles strøm. De fleste skap på markedet har innebygd varsling med lyd og lys når noen åpner skapet.
Andre måter å øke tilgjengeligheten er:

 

- dørlåser med kode

- nøkkelboks med kode

- ulåst dør til oppvarmet rom

- nøkkel på gjemmested

 

Hjertestarterregisteret 113.no har et eget felt for informasjon som bare vil vises i 113-sentralen, der kan man skrive disse kodene og adgangene. På den måten vil 113 kunne gi informasjonen til en innringer som trenger tilgang til hjertestarteren.

 

RotAid 247 hjertestarterskap

Førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv har gjort en anbudskonkurranse for hjertestarterskap hvor RotAid 247 fikk leveransen. Dette skapet har en smart-løsning som overvåker skapet og sender status på både hjertestarter og skapet til ansvarlige kontaktpersoner.  Skapet er godt synlig med lys og markert med det internasjonale symbolet for hjertestarter (AED).  Skapet holder riktig temperatur for hjertestarteren og varsler med lyd og lys om skapet åpnes, samtidig som varsel går til eier på sms og/eller e-post.

 

Når hjertestarteren gjennomfører sin selvtest fanger skapet opp signalet og vil sende status til eier.  På den måten vil det være enklere å fange opp om noe skulle være galt med elektroder, batteri eller selve hjertestarteren.  Løsningen for at denne statusrapporten videresendes til Hjertestarterregisteret 113.no er laget med støtte fra Gjensidigestiftelsen og til utprøving nå.

 

 

 

Hjertestarterskapet lyser