Gå til hovedinnholdet
Akutthjelperordningen

Nasjonal veileder for akutthjelpere

Helsedirektoratet har oppdatert veilederen for akutthjelperordningen. Den skal gjøre det lettere for kommuner og helseforetak å bruke ordningen. Ofte er det brannvesenet so blir satt inn i en akutthjelperordning og får kursing og opplæring for å kunne rykke ut på helseoppdrag. Også de frivillige organisasjonene har opplærte akutthjelper som rykker ut på oppdrag via 113-sentralene.

Det har vært noen uavklarte spørsmål som nå er avklart i den nye veilederen. Det vil gjøre at det blir enklere for alle parter og de vil føle seg tryggere.

 

NY VEILEDER FOR AKUTTHJELPER (lenke)