Gå til hovedinnholdet
Heftet minoriteter og førstehjelp

Minoriteter og førstehjelp - MIRA-senteret

MIRA-senteret lanserte 15. september brosjyren Minoriteter og førstehjelp. Brosjyren fokuserer på en viktig gruppe med målrettet førstehjelpskunnskap ut fra deres perspektiv og hvordan det kan videreformidles på en lettfattelig måte.

Forskning viser at mennesker med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i drukningsulykker og andre ulykker som kunne blitt forhindret med livreddende førstehjelpskunnskap. Derfor har MiRA-Senteret de siste årene hatt et stort fokus på livreddende førstehjelp.

 

I forbindelse med dette arbeidet har MiRA-Senteret utviklet et supplerende førstehjelphefte som ble lansert 15.september i år. Heftet skal bistå personer med minoritetsbakgrunn og offentlige instanser, flyktning tjenester og organisasjoner i formidlings- og forebyggingsarbeidet innenfor førstehjelp og sikkerhet.

 

Førstehjelpshefte er basert på erfaringer som MiRA-Senteret har tilegnet seg gjennom flere år med målrettet førstehjelpsinnsats rettet mot minoritetsbefolkningen. Dette som en del av den nasjonale dugnaden: Sammen redder vil liv. Heftet formidler kompetanse om førstehjelp ut fra et minoritetsperspektiv og synliggjør viktige tema innenfor førstehjelp som det er viktig å kunne noe om, og hvordan slik informasjon kan videreformidles på en lettfattelig måte.

Informasjonshefte er gratis og kan bestilles ved å sende en e-post til aktiviteter@mirasenteret.no