Gå til hovedinnholdet
Sammenkrøllet hoggorm

Førstehjelp ved hoggormbitt

Det rapporteres om mange som har observert hoggorm denne våren. Vi går kanskje mer i skogen, nå når vi må holde oss i Norge på fritiden.
Mange er redd for hoggorm og bekymret for hva de skal gjøre om de blir bitt av hoggorm, så her får du noen innspill

Vi har bare en giftig slage i Norge, hoggormen. Giftinformasjonen opplyser at mellom 150-300 personer opplever å bli bitt av hoggorm årlig i Norge.  Det er svært sjeldent at noen dør av hoggormbitt, man leser og hører om folk som nesten dør av hoggormbitt, men behandlingen er blitt så god og vi har serum (motgift) ved kraftige reaksjoner, så dødsfall er svært sjeldent. Det kan være vondt om man blir bitt, symptomene er:

 

Normale symptomer:
 • lokal hevelse rundt bittsted og rød/blå misfarging i huden
 • hevelsen kan spre seg f.eks til hele armen eller benet der du ble bitt

 

Enkelte kan reagere kraftigere og få alvorlige symptomer.

Alvorlige symptomer:
 • svimmelhet, nedsatt almentilstand
 • kvalme/oppkast
 • hjertebank (rask puls)
 • besvimelse/bevisstløshet

 

Får du alvorlige symptomer må du ringe 113

Får du normale symptomer skal du oppsøke lege eller ringe Giftinformasjonen tlf. 23 59 13 00 (24 t beredskap).  Symptomene kan dempes ved tidlig behandling.

Tørre bitt

Symptomene vil oppstå i løpet av kort tid (innen 1-2 timer). I 30 % av tilfellene vil det være et tørt bitt, altså uten gift, og man vil ikke få symptomer. Da vil man bare se bittet som to små hull i huden, parallelle med 3-9 mm avstand. Om du ikke får symptomer etter to timer er det mest sannsynlig at det var et tørt bitt og disse bittene er ufarlige.

 

Førstehjelp
 • Si raskt i fra til noen om at du sannsynligvis er bitt av hoggorm, i tilfelle du raskt blir dårligere
 • Får du alvorlige symptomer må du ringe 113, ellers kan du ringe Giftinformasjon 23591300 eller oppsøke lege for veiledning og vurderinger
 • Hold deg mest mulig i ro og hold bittstedet høyt og i ro (barn bør bæres)
 • La bittstedet være i fred (altså IKKE klemme, skjære eller suge ved bittstedet)

 

Økt risiko, personer som skal til sykehus ved hoggormbitt
 • barn under 12 år
 • eldre
 • gravide
 • personer med redusert allmenntilstand
 • personer som bruker ACE-hemmere (en spesiell blodtrykksmedisin)
 • om du er bitt i hode, hals, bryst, mage, rompe eller rygg

 

Kontakt alltid Giftinformasjonen, lege eller 113 dersom det er noen i risikogruppene som er bitt av hoggorm.

 

Det er ikke rapportert om dødsfall i Norge p.g.a. hoggormbitt siden 70-tallet, men det er likevel noen som får alvorlige og smertefulle symptomer på giften og som trenger behandling.

 

Vi håper denne kunnskapen kan være nyttig og bidra til at du tør å gå ut og nyte naturen, til tross for hoggormene. Hold avstand om du ser dem, husk at de helst vil komme seg unna og ikke bruke noe gift på deg, de trenger giften for å fange byttedyr og vil helst ikke bite deg, de hogger kun i selvforsvar.  De fleste som blir bitt blir det fordi de prøver å løfte på slangen, så ikke prøv på det! Ta heller et bilde av den på avstand.

 

Foto: E.Støen

Kilder:

 

Nettavisen FHI

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet FHI