Gå til hovedinnholdet

Akutthjelperprosjektet

Norsk Folkehjelp er også stolt bidragsyter til den nasjonale førstehjelpsdugnaden «sammen redder vi liv», hvor vi leder prosjektet «frivillige organisasjoner som akutthjelpere». En frivillig akutthjelper kan rykke ut ved akutt sykdom eller skade, og har kompetanse og utstyr til å iverksette livreddende førstehjelp inntil ambulanse eller luftambulanse kommer.

Norsk Folkehjelp har 2000 frivillige i beredskap for samfunnet 24/7, og som blant annet bidrar som søk- og redningsmannskap, førstehjelpere på ulike arrangementer eller førstehjelpsinstruktører i lokalsamfunnet sitt.

 

Våre frivillige er organisert i til sammen 70 sanitetsgrupper over hele landet – fra Kristiansand i sør til Berlevåg i nord. Alle medlemmer i Norsk Folkehjelp får gratis kurs og opplæring innen førstehjelp og redningstjeneste.

 

Norsk Folkehjelp er også stolt bidragsyter til den nasjonale førstehjelpsdugnaden «sammen redder vi liv», hvor vi leder prosjektet «frivillige organisasjoner som akutthjelpere». En frivillig akutthjelper kan rykke ut ved akutt sykdom eller skade, og har kompetanse og utstyr til å iverksette livreddende førstehjelp inntil ambulanse eller luftambulanse kommer.